• THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

 • Product: 1146
 • 2 Downloads
 • Write Review (0/5)
 • Listed under Cơ sở dữ liệu
 • Viewed 12 times, get it before it's gone!
$1
Description

Đối tượng sẽ học khóa này là:
– Người bắt đầu học về backend cần học về dữ liệu trước khi học lập trình
– Những người muốn tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
– Bạn sinh viên cần tìm hiểu cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng web
– Những bạn chưa thiết kế cơ sở dữ liệu lần nào
– Khóa học theo hướng thực hành, “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từ phần cài đặt, các câu lệnh T-SQL thao tác thế nào, cách thiết kế các bảng dữ liệu theo chức năng của ứng dụng, cách sử dụng công cụ trên giao diện phpmyadmin, thực hành qua dữ liệu của web thực tế.
– Khóa học gồm 4 phần chính, phần 1 hướng dẫn cài đặt và giới thiệu cơ sở dữ liệu, phần 2 hướng dẫn học câu lệnh sql, phần 3 thực hành phân tích và hiểu bản chất dữ liệu của website bán hàng, phần 4 thực hành phân tích và dựng dữ liệu của website zing.vn.
– Ý nghĩa của phần học dữ liệu giúp học viên có kiến thức nền tảng về thiết kế dữ liệu quan hệ, một phần không thể thiếu trong lập trình ứng dụng và lập trình backend.
– Sau khi học xong bạn có thể thiết kế được cơ sở dữ liệu cho các website thông dụng như website tin tức và website bán hàng.
– Đọc và hiểu được các bảng dữ liệu của một website.
– Phân tích dữ liệu và thiết lập quan hệ dữ liệu cho một ứng dụng

fedu sql
Video

Related Products

 • $1
 • 2 Downloads
 • 0 Comments
 • Viewed 12 times
Rating
0/ 5

HTML CSS cơ bản

Added Jan 01st under Công nghệ thông tin
...
 • $1
 • 0 Downloads
 • 0 Comments
 • Viewed 12 times

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.